„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury” – państwowego funduszu celowego w 2021 roku

„Częściowa modernizacja rur wodnych, kanalizacyjnych, C.O. ,niektórych pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia”

Całkowity koszt zadania                                                                                                                                       Wysokość dofinansowania  

235 066,05zł                                                                                                                                                               230 000,00zł

 

Realizacja zadania polegająca na wymianie rur wodnych oraz C.O. łączących węzeł cieplny z budynkiem internatu oraz wymiana fragmentu rury kanalizacyjnej znajdującej się w szatni ogólnej szkoły wraz z modernizacja wyposażenia szatni  


 

 

 

 

 

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i z Funduszu Promocji Kultury” – państwowego funduszu celowego w 2022 roku

„XXII Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego Gdańsk 2022”

                                                                                                                              Wysokość dofinansowania  

                                                                                                                                                    30 000,00zł