Ramowy plan dnia Internatu Ogólnokształcącej szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny – Sobczak w Gdańsku.

6:30 – pobudka

7:00-7:20 – śniadanie

7:30-7:50 – zdanie pokoi dyżurującemu wychowawcy, wyjście do szkoły

14:30-16:30 – zajęcia zorganizowane

16:30-18:00 – nauka własna obowiązująca od poniedziałku do czwartku

18:00-18:30 – kolacja

18:30-20:00  – dodatkowa nauka własna/ zajęcia zorganizowane/czas wolny

20:00-21:00- przygotowanie do ciszy nocnej klasy I – III

20:30- 21:00 – przygotowanie do ciszy nocnej klasy IV-IX

        Bezwzględne przestrzeganie ciszy nocnej zgodnie z regulaminem internatu:

  1. cisza nocna dla wychowanków z klas I-III od 21:00
  2. cisza nocna dla wychowanków z klas IV –VI od 21:30
  3. cisza nocna dla pozostałych wychowanków od 22:00