Kierownictwo

Pedagodzy

Nauczyciele przedmiotów artystycznych

Taniec klasyczny
Taniec ludowy i charakterystyczny
Taniec współczesny
Taniec historyczny / dawny
Partnerowanie
Hip Hop Dance
Techniki uzupełniające
Pianiści - akompaniatorzy
Historia tańca / Wiedza o tańcu
Rytmika, Umuzykalnienie, Audycje muzyczne

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Język polski
Język angielski
Język francuski
Historia, WOS
Biologia Przyroda
Geografia
Chemia
Matematyka
Fizyka, Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości
Plastyka, Technika
Religia
Etyka
Biblioteka i Gabinet teorii baletu
Pedagog szkolny
Wychowawcy internatu

Administracja i obsługa

Główna księgowa
Specjalista ds. kadr i płac
Sekretariat
Referent ds. administracyjnych i zamówień publicznych,
p.o. kierownik Domu Tancerza
Kasjer, specjalista ds. księgowości
Informatyk, Inspektor RODO
Lekarz pediatra
Fizjoterapeuta
Obsługa
Szef kuchni
Intendent
Pracownia krawiecka
Recepcja Domu Tancerza