Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Członkowie

Komisja rewizyjna

Numer konta Rady Rodziców

BZ WBK 5 o/Gdańsk

23 1090 1098 0000 0001 0584 3233