Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa
im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku

Al. Legionów 3

80-441 Gdańsk-Wrzeszcz

Inspektor Ochrony Danych

Bartosz Bogunia
e-mail: iod@szkoabaletowa.pl